Nhớ lắm nơi này

Ngót 30 năm gia đình tôi đã mở tầm mắt nhìn qua ô của sổ này, mùa Thu lá vàng, mùa Đông tuyết trắng trời, mùa Xuân mơn mởn cỏ cây, mùa Hạ nắng nóng chẳng kém quê mình Việt Nam.
Đung là "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất hoá tâm hồn”, giờ đã thuộc về kỷ niệm, Nhớ lắm nơi này.
Vũ Anh Tuấn

Previous
Next Post »