Cùng nhớ ngày này


Hôm nay kỉ niêm  73 năm Ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp (19.12.1946) mở đầu cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm. Ngày này cùng nhớ lại  “”Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”” của Hồ Chủ Tịch.
“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”.
Nghe theo lời kêu gọi của Người, Thủ đô Hà Nội thực hiện tiêu thổ kháng chiến cùng cả nước anh dung chiến đấu chống lại Thực dân Pháp. Những thế hệ tiền bối nhà 53 Lãn Ông các vị Phạm Vĩnh Bảo, Phạm Vĩnh Quang. Phạm Vĩnh Hanh cùng lớp con cháu Thoa, Hà, Bắc, Sa, Thanh, Tường...đã tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ chin năm góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "Chấn động năm châu, vang dội địa cầu" đem lại hòa bình cho nửa miền Bắc.
Hôm nay nhớ tới ngày kỉ niệm lịch sử này chúng ta nhớ tới công lao các bậc tiền bối và là niềm tự hào của con cháu nhà họ Phạm 53 Lãn Ông ngày nay.
Phạm Lê

Previous
Next Post »