Tham Khảo trên mạng

Vừa đọc được vài dòng này trên mạng tựa đề rất kêu ""10 bài học sức khỏe từ người Nhật"".
Chẳng biết có đúng là của người Nhật thật hay không. Thôi thì cứ ghi lại để tham khảo, điều nào đúng thì áp dụng, điều nào sai thì tránh xa…
Phạm Lê

Previous
Next Post »