Ngày Quốc Khánh nhớ Bác Hồ (*)

(*)Nhớ 50 năm Bác đã đi xa.
Không thể nào quên Đấng Cha già.
Con dân, bè bạn đều ghi nhớ.
Lãnh tụ gần dân được ngợi ca.
Nhớ một ngày Bác đến thăm trường (*)
Cô trò phấn khởi Bác Hồ muôn năm
Trống ngực thình thình như muốn nói.
Bác Hồ ơi vui quá bác Hồ ơi!
Tuổi trẻ học đường tắng thêm sức mạnh.
Niềm tin lan tỏa, tiết học thêm hay
Thực hiện lời Di chúc Bác Hồ
Toàn dân đoàn kết, quyết tâm cao
Chống tham nhũng đất nước giàu mạnh
Ước nguyện sâu xa Bác đã dạy./.
Kim Anh
(*) Trường nữ sinh trung học Trưng Vương, Hà Nội


Previous
Next Post »