Thông tin mới.

Hôm nay 29.9.2019, đã là những ngày gần cuối tháng 9 năm 2019. Chỉ còn vài ngày nữa sang tháng 10, tháng có ngày sinh của 7 vị thành viên chi họ ta.
Ngày sinh của các thành viên là con, cháu hai cụ Quang Yến  trong tháng 10 gồm các vị Nguyễn Phương Nga (nhà Lan Nguyên); Phạm Ngọc Long, cháu nội ông bà Ngọc Phi; Phạm Tuấn Minh trưởng nam nhà Di Chi và là tác giả ""Blog gia đình cụ Quang.net""; bà Ngô Thị Phi phu nhân ông Ngọc; Đoàn Đình Hiệp cậu út bà Kim Anh.
Cũng trong tháng này chi họ ta cùng tưởng nhớ ngày sinh ông Đoàn Đình Hải (3.10.1931) phu quân bà Kim Anh và ông Phạm Vĩnh Hải Phu quân bà Hoàng Kim Dung (18.10.1941).
Bà Anh, Nhu và đoàn chi họ 5.2019 tại TC
Theo kế hoạch đã định ngày 30.9 ông bà Di Chi sẽ có chuyến du hành ngắn ngày tới Tuần Châu, tháp tùng có 8 vị hưu trí và cao niên chi họ ta. Theo thiện ý của ông Ngọc sẽ có buổi liên hoan họp mặt chào mừng hai vị khách đến từ Tp.Hồ Chí Minh và kỉ niệm những ngày sinh nhật trong tháng 10. 
Được biết tuy rất bận rộn công việc gia đình nếu không có gì đột xuất, ông Tiến sẽ từ Hà Nôi đến tham dự buổi họp mặt này.  
Phạm LêPrevious
Next Post »