Chia vui cùng bà Vinh

Chi họ chia vui cùng gia đình lớn bà Lê Hồng Vinh họp mặt đón con cháu từ Mỹ về thăm nhà. Bà Vinh cho biết rất mừng vì con cháu tuy xa, nhưng ngôn ngữ không bất đồng, vi lớp trẻ đều nói thông thạo tiếng Anh.
Phạm Lê

Previous
Next Post »