Tin chi họ

Giỗ lần thứ 16 cụ Phạm Thị Yến (cụ bà Quang) năm nay vảo ngày thứ sáu 2.11.2018  (25 tháng chín âm lịch).
Các vị bô lão thượng cấp chi họ đã cho ý kiến năm nay không tổ chức tập trung, các gia đình thành viên căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể mà tiến hành tại gia đình. Yêu cầu hình thức gọn nhẹ, không lãng phí.
Xin kính báo và thông tin cho các  thành viên gia đình ở xa được biết.
Phạm Lê
Previous
Next Post »