Thơ muộn ngày 20.10

Cụ, bà, mẹ, chị...cũng là đây
Ung dung tự tại suốt tháng ngày
Vất vả gian lao đời ghi nhận
Chồng con cháu chắt đố thoát tay.
Phạm Nhân
(Từ Anh gửi về)

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cám ơn cậu đã có thơ hay tặng phụ nữ đại gia đình con cháu chắt của cụ Quang !

Balas