ĐI LÀM "NHIỆM VỤ QUỐC TẾ"

Báo cáo với Chi họ là Bà chủ nhà của tôi Lê Thị Hồng Phương đã bay sang Mỹ vào lúc 23g50 phút ngày 28-10 để làm  "NHIỆM VỤ QUỐC TẾ" và đã đến Mỹ an toàn.
Dự kiến sẽ lưu lại ở Mỹ ít nhất 3 tháng !

Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Chúc mừng cả nhà chăm cháu là cảm giác rất vui vẻ, không gì sánh bằng. Nhưng có phần vất vả hơn ở nhà lo chăm ông.

Balas
avatar

Phương đi làm nhiệm vụ trông cháu cũng rất mệt, nhưng thành thuộc đi tới Mỹ và trình độ nghe nói tiếng Anh được nâng cao . Chúc mừng né

Balas