Ngày Chị em Vui một tí

Ngày Phụ nữ 20-10, các bà các chị bảo nhau:
1.Lấy được người đàn ông tốt, ngày nào cũng là Ngày Tình nhân
2.Lấy phải người hay làm, thì ngày nào cũng là Ngày Tìm việc làm.
3.Lấy phải người tính khí trẻ con, ngày nào cũng là Ngày Thiếu nhi
4.Lấy phải người hay nói dối, ngày nào cũng là Ngày Cá Tháng tư
5.Lấy phải người hay xét nét tra hỏi, ngày nào cũng là Ngày kiểm tra.
6.Lấy phải người có tính vũ phu, ngày nào cũng là ngày Bạo lực gia đình.
7.Lấy phải người ốm yếu bệnh tật, ngày nào cũng là Ngày Y tế.
8.Lấy phải người hay mơ mộng dự tính, ngày nào cũng là Ngày kế hoạch, đầu tư.
9.Lấy phải người tiêu tiền như rác, ngày nào cũng là ngày Ngân hàng
10.Lấy phải người có đầy đủ yếu tố trên, ngày nào cũng là Ngày Tận Thế.
11, 12, 13......Còn có thể phát triển thêm...
Phạm Lê (sưu tầm)
Ảnh sưu tầm trên mạng
Previous
Next Post »