Chúc mừng

Chúc mừng anh Nguyễn Việt Hùng, Nhạc sĩ duy nhất của chi họ nhận chức vụ mới. Hy vọng chức mới, cương vị mới, nhiệm vụ mới, thành công mới.
Phạm Lê
Theo Facebook

Previous
Next Post »