Ngày sinh Tháng 3

1/ Tạ An Nhiên 2.3.2014
2/ Mai Thu Hiền 6.3.1972
3/ Phạm Phi Nga 8.3.1972
4/ Lê Hồng Phương 10.3.1955
5/ Phạm Vĩnh Thắng 12.3.1945
6/ Dương Hương Quỳnh 12.3.2001 (cháu ngoại ô Vĩnh Hải)
7/ Phạm Hoàng Việt 15.3.1978
6/ Lê Uy Vệ (Đoàn Hưng Nông) 17.3.1917
9/ Nguyễn Đức Nguyên 18.3.2005
10/ Phạm Vĩnh Ngọc 20.3.1940
11/ Vũ Phương Anh 23.3.1987
12/ Đoàn Minh Đăng 23.3.2011
13/ Phạm Kim Lan 24.3.1943
14/ Phan Thế Minh 25.3.2007
15/ Tô Minh Thu 31.3.1976
Phạm Lê (sưu tầm)
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Bố cháu tên là Lê Uỷ Vệ , bí danh Đoàn Hưng Nông . Cậu ạ .

Balas