Chia buồn

Chúng ta xin gửi tới gia quyến lời chía buồn, sự cảm thông sâu sắc Nguyên Tổng Bí thư Đảng CS Việt Nam, Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười qua đời. 
Lớp con cháu cụ Phạm Vĩnh Quang ngày nay bày tỏ vinh dự, tự hào cụ Phạm Vĩnh Quang đã có thời gian cùng làm việc với Cụ Đỗ Mười tại Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu III thời chống Pháp.
Blog gia đình Cụ Quang
Previous
Next Post »