Chúc lên đường

Chúc bà Lê Thị Hồng Phương thực thi “Nhiệm vụ Quốc tế” đợt hai "Thượng lộ bình an", hoàn thành xuẩt sắc nhiệm vụ trở về báo cáo chi họ.
Phạm Lê

Previous
Next Post »