Họa thơ ông TiếnVĩnh Tiến bây giờ lắm thơ hay
Cháu đi học về vui vẻ thay
Cô cháu bây giờ còn hay hát.
“Tiến quân ca, Nhớ Hà Nội”- bay
Thanh thản thời thơ thẩn tới
Chẳng màng phú quí, sức khỏe dẻo dai.
Kim Anh

Previous
Next Post »