Thăm mộ, tưởng nhớ bậc sinh thành

Năm nay ngày giỗ cụ bà Phạm Thị Yến là vào thứ sáu 25tháng 9 âm lịch tức 2.11.2018. Hôm qua 25.10.2018 các vị cao niên Anh, Nhu, Ngọc, Lan và chi Minh Nguyệt thay mặt con cháu chi họ đã đến viếng mộ tưởng nhớ hai cụ thân sinh Quang Yến tại nghĩa trang Văn Điển Hà Nội.
Tại đây theo thông lệ hàng năm các vị cũng đã đến viếng mộ hai cụ Duc-Hiến thân sinh bà Đỗ Kim Chi, thông gia thân thiết của hai Cụ Quang Yến.
Phạm Lê
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cám ơn các vị đã viếng thêm mộ hai Cụ Dục

Balas