Thư người xa quê

FouLayronnes le, 10-12-2011
Anh Ngọc và gia đình

Em đang sửa sọan đi gửi thư về chúc các anh các chị thì nhận được thư của anh, em rất mừng, các anh các chị vẫn nhớ đến chúng em . Em xin gửi , nhờ anh chúc cậu Hanh, các anh các chị luôn vui mạnh, mọi sự công việc của các anh các chị luôn luôn tiến triển tốt đẹp, sức khỏe dồi rào . Bêm mày bắt đầu mùa lạnh, mưa gió, âm u.
Em mong có dịp về để gặp lại cậu, các anh các chị các cháu trong gia đình
Bên này chắc anh cũng biết, đời sống bắt đầu khó khăn, để coi rồi sau không khí có thay đổi gì khác không
Em mong có tin các anh các chị luôn luôm
Em nhớ các anh các chị nhiều
Lê Tố Tâm ( Sao y bản chính, chụp lại thư,blog từ chối đành phải sao lại )
Previous
Next Post »