Nhân chứng CM Tháng 8

Hai bà Nhu và Vinh đã đến thăm bà Bắc (Phu nhân cố Bí Thư TW Đảng Nguyễn Văn Trân) và bà Phúc (Phu nhân cố Phó Thủ tướng Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch) tại tư gia bà Phúc. Hai bà đã tham gia và là nhân chứng sống khởi nghĩa cách mạng Tháng 8 ở Hà Nội năm 1945.
Hồng Vinh

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Thứ bẩy tuần trước cô Nhu và cháu sang thăm bác Bắc , nhưng bác đã vào Sài Gòn 2 tuần rồi .Các nhân chứng lịch sử của CMT8 đều đã trên 90 tuổi rồi ! Họ hàng còn có bác Oanh nữa thôi .

Balas