Khẩu súng lục của ông Hanh trong cách mạng tháng 8/1945


                                                Ảnh minh hoạ, sao chép trên mạng
 
       Trong những ngay sôi sục của CM tháng 8, để chuẩn bị chiếm khán đài trong cuộc mít ting của công chức TP Hà Nội nhằm ủng hộ chính quyền thân Nhật Trần Trọng Kim ngày 17/8 1945, để làm thất bại của cuộc mít ting đó và  tuyên truyền ủng hộ Việt Minh., Đoàn TNCQ thành Hoàng Diệu đã cử bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng là diễn giả tuyên truyền cho Việt Minh, ông Phạm hy Đào ( Thái Hy ) được phân công trong tổ bảo vệ cho diên giả.
       Trước đó ông Phạm Vĩnh Hanh ( Thành viên của Tổng hội sinh viên cứu quốc VN ) có lấy tiền của mẹ mua 1 khẩu súng lục, hay tin đó ông Thái Hy đã đến mượn để phục vụ công việc được Đoàn TNCQ giao
      Tại cuộc mít tinh ngày 17/8 ông đã hoàn thành nhiệm vụ, trong những ngày sôi sục của CM+8 ông đã dùng khẩu súng này tham gia vận động anh em Bảo an binh  ( Đóng tại 44 Hàng Bài ngày  nay ) đi theo cách mạng
       Ông Thái Hy đi suốt cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm, năm1954 khi trở về Hà Nội ông là Trung đoàn phó,đợt phong quân hàm đầu tiên ông được phong cấp Trung tá, sau đó ông chuyển ngành về làm Phó Giám đốc sở Thể thao Hà Nội, đi học Đại học Bách Khoa - Cục trưởng cục Giấm định chất lượng nhà nước tới lúc nghỉ hưu
     Qua lời kể của ông Hanh, tôi đã hỏi ông Hy và ông đã xác nhận chuyện đo là sự thực

Ghi chú :   - Ông Thái Hy là con cụ Ba Khản ( Chủ Giây Thép, nhà ở 32 Hàng Bè, em bà Tuyết ( Vợ b/s Hiếu , cụ Ba Khản là con ông bác, cụ Tú Lễ là con ông chú - Anh em thúc bá ) 
                  -  Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, nhà 53 Lãn ông có các chị Hà, Bắc, Thoa tham gia
   Đôi điêu nhân ngày 19 tháng tám năm 2019 .  74 năm Cách mạng tháng tám thành công
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Nhân chuyện này tôi xin kể mấy lần mời Trung tâm xử lí mối mọt (nhân viên là cán bộ Viện Hóa học Viện Hàm lâm công nghệ VN làm thêm) đến xử lí tại nhà. Tình cờ được biết cô Vân ng xử lí là con dâu của ông Thái Hy (sau này cô ấy khg làm mà nhân viên đến). Vì tôi cũng không biết ngọn ngành lịch sử ông Thái Hy găn với nhà 53, nên chỉ nói qua có biết ông Thái Hy. Có lẽ vì thế không được hưởng ưu đãi vẫn 2 tr mấy năm trước
, rồi mới đây 3 triệu một lần như thường.

Balas