Thư người xa sứ


Dear Cousins,

Chúng tôi rât sướng thấy gia đình mạnh khoẻ, giầu có và, nhờ hai Anh Ngọc, Anh Công vui vẻ lại nhóm họp. Anh Công cũng có lòng bỏ thì giờ dẫn về làng : hài lòng nhất là Sĩ-Kim vì mong đợi được quen biết gia đình họ Phạm và họ Lê ở Moc Quan Nhân.
Sau hai ba ngày du lịch trong miền Nam, chúng tôi đi xem vùng Bạch Mã, Đạ Nẵng, Hội An, Huế rồi lên khám phá Hà Nội, Sa Pa, Hạ Long. Phong cảnh đâu cũng quá đẹp và lắm lúc muốn dừng lại để ngắm hoặc đi qua ruộng vào làng cho hiểu biết, dù chỉ một ít.
Quê( hương, đất ) nước thay đổi cùng xây dựng thật nhong ( nhanh ). Trong mấy năm, chắc là mọi người sẽ được sinh lợi hơn.
Ai trong "đoàn" chúng em xúc động với những biểu hiện trong gia đình, và aó dài làm vợ con rất khoe khoan, không biết sao cám ơn.

Thân ái,
Ro, Chi

Previous
Next Post »