Tiếp thơ ông Tiến

Cảm ơn mấy vần thơ rất hay và cảm động của ông Tiến. Xin có vài dòng thơ con cóc nôm ma thế này;
Ngạc nhiên chưa, thơ rất hay
Nói thay hộ nỗi lòng này “chửa ra”
Trời Tây, con cháu nặm mà.
Liều đi một chuyến, thế mà thành công
Một mai mắt mỏi, lưng còng
Ngập ngừng dò hỏi có còn được đi.
Phạm Lê
Previous
Next Post »