Hà Nôi trước và trong cơn going


Vài bức ảnh Hà Nội trước và trong cơn gioong sưu tầm trên mạng
Bầu trời đen kịp mây
Bầu trời phân chia thành nửa tối và nửa sáng
Những tia sét sáng rực bầu trời
Thành phố trong cơn giông

Phạm Lê
Ảnh trên mạng

Previous
Next Post »