Danh sách ngày sinh chi họ Tháng 12

1/ Cụ Phạm Thị Yến 1.12.1912
2/ Phan Thế Thắng 1.12.1975
3/ Tô Minh Hương 10.12.1974
4/ Đoàn Ngọc Khanh 13.12.1970
5/ Đoàn Ngọc Mai 15.12.2001
6/ Lê Bạch Hoa 19.12.1967
7/ Phạm Lê Bảo Trân 19.12.2010
8/ Nguyễn Minh Khuê 19.12.2007
9/ Phạm Hương Liên 23.12.2001
10/ Nguyễn Giang Đông 26.12.1991
11/ Nguyễn Việt Hùng 27.12.1978
12/ Vũ Anh Tuấn 29.12.1962
Phạm Lê

Previous
Next Post »