Cháu Gia Minh gặp họ hàng ở Hà Nội

Cuối tháng 8/2018 cháu Phạm Lê Gia Minh sau khi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông tròn 18 tuổi đã theo ba mẹ ra thăm Hà Nội và tranh thủ được gặp gỡ đại diện họ hàng hai bên nội ngoại

Thăm Bà Kim Anh


Thăm Ông Bà Ngọc Phi
Thăm Ông Bà Cự Đính
Thăm Ông Bà Khôi Nhung 
Previous
Next Post »