Tặng ông Di bài thơ...

Vĩnh Di tròn tám mươi vẫn dẻo dai.
Trí óc minh mẫn hay tìm tòi.
Dưỡng sinh lời nói hay, cảnh đẹp.
Chu du thiên hạ khắp Đông Tây.
Thời thanh niên ban nhạc ”Tuổi xanh”.
Trường Chu Văn An, Đại học Bách Khoa.
Sang Hungaria làm Tiến sĩ.
Nay Phú Mỹ Hưng cùng gia đình.
Nghỉ hưu rồi năng nổ hoạt động
Hội thao, dạo siêu thị, công viên.
Viết blog dài hơi, đưa phong cảnh.
Việt Nam cùng các nước tham quan.
Đưa Gia Minh ngày ngày đi học.
Nay đã lớn khôn sắp Đại Học
Một phần phu nhân bác sĩ-gia đình.
Chúc ông mạnh khỏe chăm sóc bà.
Kim Anh.
Previous
Next Post »