Một bài thơ hay...

Một bài thơ hay sưu tầm tặng ông Di nhân ngày 80 tuổi, sẽ là rất mừng nếu như có điều gì đó giống như bác hiện hữu..
Phạm Lê
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar


Bài thơ quá hay và cũng đúng với cậu Di nữa cậu ạ.

Balas