Kết quả bình chọn

Kết quả kiểm phiếu bình chọn ”Gia đình hạnh phúc nhất chi họ năm 2020” 


Thành tích “Một năm toàn gia sức khỏe ổn định. Thêm con dâu, cháu dâu, cháu trai nội và một căn hộ mới.

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »