Nhớ Chị Phương Anh

Hôm nay cùng gia đình thắp nén hương nhớ chị Phương Anh, trưởng nữ nhà Tuấn Thúy không may bạo bệnh đã ra đi từ những năm còn tuổi trẻ.

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »