Nhớ ngày sinh Cụ Vệ

 

Hôm nay chi họ ta tưởng nhớ 104 năm ngày sinh Cụ Lê Uy Vệ (17.3.1917), chàng rể cả quí mến của Chi họ. Cụ là tấm gương cho lớp con, cháu, họ hàng noi gương học tập về đức độ, sự hy sinh phấn đấu cho sự nghiệp và gia đình.

Phạm Lê.

Previous
Next Post »