Kỉ niệm 90 năm ngày 26.3...


Nhân dịp kỉ niệm 90 năm thành lập Đoàn 26.3, TƯ Đoàn TNCS.Hồ Chí Minh đã xuất bản cuốn sánh Đồng chí Nguyễn Lam về thân thế, sự nghiệp của Bí thư thứ nhất đầu tiên của Đoàn Nguyễn Lam. 

Phạm LêPrevious
Next Post »