Bạn cũ gặp nhau

 

Các bạn thời học Đại học Minsk, Bạch Nga niên khóa (1967-1973) gặp nhau vui vẻ, ôn lại chuyện xưa, rồi chuyện gia đình, chuyện xã hội chuyện sức khẻ, con cài....Rồi cùng ngẫm ra thời gian trôi thật nhanh mới ngày nào còn là những cô học trò mười tám, đôi mươi nay đã là những bà lão U.80…

Vĩnh Thắng

 

 


Previous
Next Post »