115 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Các báo đưa tin hôm nay là 115 ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng người học trò, cộng sự gần gũi của Chủ tích Hồ Chí Minh trong nhiều năm.

 

Ông sinh ngày 1.3.1906 tại Quảng Ngãi,  mất  năm 2000 hưởng tho 94 tuổi. Ông là một chính khách lớn, nhà ngaoị giao kì cựu, nhà văn hóa lớn, 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương. 

Cuộc đời ông là một bài học cho các thế hệ người Việt Nam về sự cồng hiến cho đất nước và nhân dân.

Vĩnh Thắng sưu tầm

Previous
Next Post »