Mùa Xuân vẫn còn đó...

 

Em ơi Mùa Xuân vẫn còn đó…(*)

Vĩnh Thắng

(*) Khánh Linh và Đa Vít (12.2020)

Previous
Next Post »