Tin ngoài nước

Các cháu nhà tôi cơ quan tổ chức cùng bà con cộng đồng đón Tết sớm từ 28 Tết. Sáng 1 các cháu lên đường sang Tây Ban Nha ăn Tết với bạn bè, dự kiến chiều 5 tết quay lại nhiệm sở kết thúc những ngày nghỉ tết theo qui định của nhà nước..
Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »