Hộp thư chi họ.


Về họp mặt chi họ ngày 9 Tết (Thứ bảy).
Sau khi làm việc với nhà hàng anh Dũng +Tuấn trực tiếp nhờ tôi thông  báo chính thức trên Viber chi họ và blog như sau:
Thời gian:      Bắt đầu lúc 11h (thay vì 12h như đã thông báo trước đây). 
Thành phần: Các bác, cô chú, anh chị em (không hạn chế đối tượng, số lượng).
Đề nghị đến đúng giờ.
Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »