Để nhận xét của mình trên Blog mang phong cách cá nhân

Vừa rồi trong bài "Thử nêu 10 sự kiện của chi họ năm 2011" của Cậu Thắng, tôi được nêu tên với 2 kỷ lục là :
- Người đàn ông đảm đang và xa vợ lâu nhất trong năm
- Phóng viên tích cực, nhiệt tình và người phổ biến các kiến thưc IT cho lớp già
Kỷ lục đầu thì tôi chỉ dám nhận là người đàn ông xa vợ lâu nhất trong năm thôi, còn đảm đang thì chắc Cậu Thắng thương tôi phải lủi thủi nấu nướng và ăn một mình suốt trong mấy tháng qua nên động viên vậy thôi chứ đảm đang thì còn lâu mới đặt được .Còn kỷ lục thứ hai tôi thấy mình hòm hòm đặt được nhưng về mặt tích cực đăng bài thì phải sau Cậu Di nhiều.
Để hoàn thiện hơn kỷ lục là người phổ biến kiến thức IT cho lớp già, đầu năm tôi xin hướng dẫn các vị 2 chiêu để làm cho nhận xét của mình trong bài viết mang phong cách cá nhân.
1-Hiển thị ảnh của mình trong nhận xét
Đầu tiên các vị hãy đăng nhập vào tài khoản Google của mình (không phải là tài khoản Gmail, mặc dầu 2 tài khoản này thường trùng nhau). Khi đăng nhập vào tài khoản Google các vị có thể vào Gmail, Blog và các dịch vụ khác mà
Google cung cấp. Sau khi đã đăng nhập vào  tài khoản Google của mình, các vi kích vào hình bánh xe góc phải. Có một thực đơn sổ xuống các vị sẽ làm thứ tự từng bước như hình hướng đẫn để có hình đại diện của mình trong nhận xét trên Blog.

Sau đó lưu các thay đổi và thoát ra khỏi tài khoản Google của mình
2- Viết chữ đậm, nghiêng trong nhân xét
Các vị mở Đăng một Nhận xét rồi dùng các thẻ HTML sau đây để
-In đậm chữ : dùng thẻ <b> với cú pháp như sau
<b>NỘI DUNG NHẬN XÉT VIẾT ĐẬM Ở ĐÂY</b> (Nằm giữ thẻ b mở và b đóng)

- chữ nghiêng : dùng thẻ <i>
<i>NỘI DUNG CẦN VIẾT NGHIÊNG Ở ĐÂY</i>(Nằm giữa thẻ i mở và i đóng)
- chữ viết cả đậm cả nghiêng : dùng thẻ <b><i>
<b><i> NỘI DUNG CẦN VIẾT ĐẬM NGHIÊNG Ở ĐÂY</i></b>(Nằm giữa thẻ i và b mở và i và b đóng)
Cách viết trong nhận xét như sau
Previous
Next Post »