Tưởng nhớ Ông Nguyễn Văn Trân

Hôm nay cùng với gia đình, chi họ thắp nén hương tưởng nhớ một năm ngày Ông Nguyễn Văn Trân về cõi Vính Hằng (1917-2018).
Các thế hệ chi họ Cụ Quang tự hào nhớ về Ông một tấn gương cán bộ lãnh đạo lão thành Cách mạng từng giữ nhiều trọng trách qua các thời kỳ Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ, Bí thư TW Đảng, Bí thư TU Hà Nội kiêm Chủ tich UBKCHC Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội (1974-1977), Bộ trưởng CP, Tổng thanh tra Chính Phủ, Viện trưởng Viên NCQL Trung ương…Huân chương Sao Vàng, Huân chương Độc Lập, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và là người họ họ hàng gần gũi.
Chi họ chúng ta ghi nhớ Ông Nguyễn Văn Trân cả cuộc đời đã cống hiến cho sự nghiệp CM của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Blog gia đình cụ Quang
Previous
Next Post »