Cách mạng Tháng 10 Nga (*)

Tiếng chuông Xô viết vang xa
Sụp đổ đế chế Nga hoàng
Phất cáo cách mạng Tháng 10
Ra đời Chủ nghĩa xã hội
“”Vùng lên hỡi các nô lệ””
Làm chủ đất nước, thế giới.
Kim Anh
(*) CM Tháng 10 Nga 7.11.1917.

Previous
Next Post »