Điều tình cờ nhân ngày lễ

Trong khi tìm tư liệu cho bài viết “”Chi họ ta với nước Nga”” tôi tình cờ phát hiện được chi tiết thú vị ba bà họ Lê lọt vào họ Phạm, cùng có thời gian dài nhiều năm học tại hai Nhà nước Liên xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay.
1.Bà Lê Quang Minh học Đại học Tổng hợp Minxcơ Berarút thời kỳ Liên xô (1967-1973). Học cao học tại Học viện ngoại giao Matxcơva thời kì giao thời Liên xô và nước Nga (1990-1992).
2.Bà Lê Thị Hồng Phương học Đại học Kinh tế Khác Cốp-Ucraina (1972-1977) thời Liên xô, và Tiến sỹ Kinh tế (1988-1992) cũng tại trường cũ thời nước Nga. 
3.Bà Lê Bạch Hoa học Đại học Tổng hợp Lomonôxôp Matxcơva(1985-1991) thời Liên xô và năm đảo chính thành lập nước Nga.
Những kiến thức bổ ích học được tại Liên xô và nước Nga chắc chắn đã làm nền tảng giúp cho ba bà Minh, Phương và Hoa trong cuộc sống và sự nghiệp những năm kế tiếp sau này.
Phạm Lê
Ghi chú; Rất tiếc ,tôi không tìm được ảnh ba bà thời du học. Xin đành dùng ảnh hiện tại có “ba ông đi kèm”.
Previous
Next Post »