Tháng 12, Tưởng nhớ hai Cụ.(*)


Chị Nhâm Tý, em thời Nhâm Tuất 
Chị sinh đầu tháng, em cuối tháng.
Hai người phụ nữ thật đảm đang
Khi thời chiến cũng như thời bình
Chăm mẹ già, kinh tế gia đình
Tình chị em và duyên sinh tử
Cùng ra đi tháng 9, mùa Thu
Kim Anh
(*) Hai chị em Cụ Phạm Thị Yến và Phạm Thị Oanh.

Previous
Next Post »