Cũng chỉ là tham khảo.


Tác dụng của quả Chuối nói đã nhiều, ngày nào tôi cũng ăn một quả thấy mọi việc ổn. Đưa tin này chỉ xin nhắc lại và cũng chỉ là tham khảo.
Phạm Lê

Previous
Next Post »