Cũng chỉ là tham Khảo

Không hiểu có hiệu quả như thế không, nhưng nhiều ngày qua tôi vấn cố thực hiện như thế tuy mức độ liều lượng có thể ít nhiều hơn chút ít.
Phạm Lê (sưu tầm)

Previous
Next Post »