Tiến tới kỉ niệm ngày sinh trong T.7 (1)

Bà Anh trong một chuyến thăm nước Nga 2013, trước tượng đài Pyotr Đại đế. Ông sinh ngày 10 tháng 6 năm 1672 tại Moskva – mất ngày 8 tháng 2 năm 1725 tại Sankt-Peterburg là Sa hoàng của nước Nga (cũ) và sau này là Hoàng đế của Đế quốc Nga (từ năm 1721). Cho đến nay ông vẫn được tôn vinh là nhà cải cách kiệt xuất nhất mọi thời đại của nước Nga.
Phạm Lê

Previous
Next Post »