Chuyện giờ mới biết


Mở Facebook sớm nay trên trang Cựu chiến binh đọc được bài viết này, xin copy giới thiệu để biết chuyện chưa hề biết về cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược năm 1979.
Chuyện có thật “Một đại đội Lính sơn cước sau khi họp nghị quyết đã quyết định ra hàng bộ đội Việt Nam câu truyện có một không hai liên quan đến chiến tranh Biên giới 1979.
Trong chiến tranh biên giới Việt - Trung từng có nguyên một đại đội sơn cước của Trung Quốc ra hàng bộ đội ta một cách tự nguyện. Thậm chí bộ đội ta không tốn một viên đạn nào. Đây là một câu chuyện hy hữu chưa từng xảy ra toàn bộ lịch sử chiến tranh thế giới, vì chưa từng có đơn vị quân đội của một quốc gia theo thể chế XHCN nào vẫy cờ trắng kèm Nghị quyết của Chi bộ như thế.
Đại đội sơn cước ra hàng này, thuộc trung đoàn bộ binh 448, sư đoàn 150, quân đoàn 50, quân khu Thành Đô. Đơn vị còn có đầy đủ cả bộ sậu: Đại đội trưởng Lý Hòa Bình,chính trị viên Phùng Tăng Mẫn, ban chi ủy, các trung đội trưởng… và đầy đủ vũ khí trang bị. Cùng đi với đại đội còn có hai cán bộ do trung đoàn phái xuống để đốc chiến, một vị là tham mưu phó trung đoàn Phó Bồi Đức,vị kia là phó chính ủy trung đoàn Long Đức Xương. Cả đại đội còn đầy đủ cả trăm con người.
Đại đội sơn cước này tính luồn sâu vào đất ta, nhưng do dùng tấm bản đồ cũ vẽ từ những năm 1950 (nhân dịp sang giúp ta đánh Pháp) nên không biết gì về địa hình, địa thế đất Việt Nam ta, và thậm chí là cả chiến trường vùng rừng núi phía Bắc mà họ đang chiến đấu rồi vô hình họ trở thành 1 đám "trẻ lạc".
Khi đến Minh Tâm – Nguyên Bình – Cao Bằng, đại đội này dừng chân trên một mỏm đồi đá thì bỗng phát hiện ra sự khác lạ của bản đồ mình xài và thực địa. Nhìn xung quanh, thấy đâu đâu cũng có quân ta, ban chỉ huy đại đội biết rằng, đánh để mở đường về là vô vọng trong khi nguồn nước lại bị du kích xã Quang Long khoá chặt. Chính vì vậy, Chi ủy chi bộ đại đội này đã tiến hành họp cấp ủy khẩn, có ghi Nghị quyết đàng hoàng. Và để đi đến cái quyết định đầu hàng ấy, đám tù binh Trung Quốc khai: họ đã phải họp “đảng bộ” mất nửa ngày mới ra được nghị quyết...
Trong Nghị quyết ra hàng, có ghi rõ : "Tuân theo lời dạy của lãnh tụ Lê-Nin, là: Hãy làm việc cụ thể - trong từng giai đoạn cụ thể. Vậy nay quyết nghị ra hàng, để bảo toàn lực lượng, đặng còn về với Tổ quốc."
Phạm Lê (sưu tầm)

Previous
Next Post »