Gà Thác Bà, dê núi đón hè”
 Trưởng đoàn Vinh xuất khẩu thành thơ.
Hồng Phương mới thăm con tại Mỹ.
Cây hài gợi chuyện cười vang xe
Lênh đên trên Thác gần bốn tiếng.
Thăm Đền Mẫu, Thủy điện đầu tiên.
Hồ nhân tạo sức người vĩ đại.
Tạo thắng cảnh, lợi ích vùng hồ.
                  
 

                       *****   
Ra về tắm nước nóng Thanh Thủy.
Thăm quan Thành cổ Sơn Tây xưa.
Không quên đặc sản địa phương.
Nặng chĩu gà đồi, bưởi Đoan Hùng.

Hải Anh
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Hoan ho nha tho Kim Anh. The moi goi la xuat khau thanh tho.

Balas