Ca khúc Ấn Độ

(Đăng Video hộ Cậu Di để không xuất hiện Video lạ sau khi xem)
Cháu dùng code của Cháu cho Cậu để đăng lên Blog này cho Cậu kiểm tra (không xuất hiện Video lạ mà).
Theo Cháu nghĩ là lúc chèn Code nhúng cho Video Cậu để ở chế độ "Viết" mà không để ở chế độ "HTML" nên không xuất hiện Video đó). Lúc chèn code nhúng...Câụ phải để ở chế độ "HTML" thì mới chèn thành công được.
     Xem xong Cậu cứ xóa bài đăng này đi hộ Cháu nhé !

Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Cậu o bao giờ quên nhúng video vào HTML, rất nhiều lần dùng code của Lương o lên hình, chỉ xuất hiện khung hình có tam giác ở giữa sau khi chuyển sang chế độ viết.Chưa rõ nguyên nhân để tiếp tục " dùi mài kinh sử "

Balas
avatar

Khi chuyển sang chế độ viết có khung hình ở giũa mà không có hình là chuyện bình thường vì Cậu đã Post bài lên mạng đâu mà hiện ảnh video được. Cậu cứ xuất bản đi là OK thôi!

Balas
avatar

Có xuất bản mới kiểm tra được video có hiện lên Blog o, rất tiếc gần đây là o ?

Balas