Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

O rõ ly do vì sao đã chép đúng code mẫu của Lương mà vẫn xuất hiện các video dính kèm

Balas
avatar

Cậu vẫn chưa dùng đúng va chính xác đoạn code Cháu cho ! Cháu sẽ đưa đoạn code nhúng của cháu cho Video của Cậu và code nhúng của Cậu để Cậu biết là Cậu làm chưa đúng qua thư

Balas