Nhớ Bác Nông

( 17/3/1917 - 3/2/2011)

ANH đi

Anh đi đã được trăm ngày

Rời con, cháu, chắt giã từ dương gian

Anh đi rũ sạch bụi trần

Để con,cháu,chắt nhớ thương ngày, ngày

*

Ấu thơ,anh đã khổ rồi

Đơn côi cuộc sống,đau thương nhớ nhiều

Lớn lên nhờ chị, nhờ anh

Tham gia cách mạng, giành quyền tự do

Diệt giặc Pháp,Mỹ hung tàn

Độc lập, thống nhất non sông vẹn toàn

*

Gia đình anh thật ấm êm

Vợ hiền,con thảo, cháu ngoan thành tài

Cuộc đời anh thật chu toàn

Không viên thuốc uống,không ngày dưỡng thương

Việc công,việc hội, việc nhà

Anh lo đầy đủ thế rồi đi xa

*

Hôm nay là kỵ trăm ngày

Nội ngoại, con cháu, thảy đều nhớ anh

Mong anh giấc ngủ yên lành

Có đi đâu đó, nhớ về dương gian !

Ngày mai em chẳng có nhà

Vội lên blog sớm, sớm hơn một ngày


Phạm Vĩnh Ngọc

Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Cháu xin cảm ơn Cậu đã có bài thơ hay nói về Bố cháu nhân 100 ngày mất.

Balas
avatar

Chúng ta cùng thắp hương tưởng nhớ Bác Nông nhân 100 ngày Bác ra đi về cõi vĩnh hằng

Blog gia đình Cụ Quang

Balas