Mở ảnh trong Blog ở cửa sổ mới

Muốn xem ảnh phóng to trong Blog (nếu như ảnh còn phóng to được) thường ta phải kích vào nó để mở. Có điều lúc mở như thế này cửa sổ ảnh mở sẽ đè lên cửa sổ chính mà ta đang xem.
Ảnh chèn vào Blog
Ảnh phóng đại và được mở ở cửa sổ mới
Điều này có cái bất lợi là lúc mở ra xem xong ta muốn quay về trang chính ta đang đọc phải nhấn vào nút quay về của trình duyệt (nút mũi tên quay vè bên trái). Nếu ta đóng cửa sổ đang mở thì ta bắt buộc phải vào lại trang chính từ đầu. Một bất tiện nữa là không xem được nhiều ảnh phóng to cùng một lúc trên trình duyệt. Đây là một nhược điểm mà theo tôi trong giao diện đăng bài Google nên có cải tiến ở Template gốc của Blogspot. Trong lúc chờ Google cải tiến, tôi xin hướng dẫn mọi người một thủ thuật để lúc xem ảnh phóng đại trong Blog, ảnh được mở ở một cửa sổ mới để không làm mất cửa sổ chính mà ta đang xem bằng cách chỉnh thủ công code ảnh trong bài đăng . Để làm được điều này, sau khi đã chèn các ảnh cho bài viết, mọi người hãy bật chế độ "Chỉnh sửa HTML" lên để chỉnh code. Muốn ảnh nào mà lúc độc giả xem phóng to được mở ở cửa sổ khác (thường áp dụng lúc ảnh chèn vào Blog nhỏ) thì mọi người hãy thêm : target="_blank" vào sau link của ảnh đó như trong hình sát dưới đây là được (phải chèn thật đúng vị trí đó không thì..vứt).
Mở nhiều ảnh mà không làm mất cửa sổ chính

Previous
Next Post »