Xin đăng ký vào Blogg cho Ô Nguyên

Hiện nay tôi đang ngồi tại máy của Ông bà Nguyên Lan muốn viết thư để cám ơn ngài TBT Tuấn Minh, phiền nỗi ngài chưa cho đăng lý, bằng thơ này, chúng tôi đề nghị ngài cho ÔB Nguyên Lan ra nhập thành viiên của Blog, bằng cách ngài cấp Paswwood vơi tên nguyen_lan_15@yahoo.com
Xin trân trọng cảm ơn
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Xin được bổ xung địa chỉ chính xác của ông bà Nguyên Lan là: nguyen_lan_1510@yahoo.com

Balas